Dinsdag 8 september zijn de Vrienden weer op stap geweest.

Samen met 18 bewoners en evenveel Vrienden en vrijwilligers werd een bezoek gebracht aan het EDAH museum in Helmond. Voor velen een feest van herkenning. Na een hartelijke ontvangst met koffie/thee en een plak "pijnenburgkoek" werd door de 3 gidsen een prima rondleiding verzorgd. Een pauze met een drankje en na afloop een door de Vrienden aangeboden lekker presentje uit de "EDAH-winkel" kon iedereen terugkijk op een zeer geslaagde middag. Dank aan de rondleiders van het museum en en ook dank aan de vrijwilligers die deze middag hebben meegeholpen. Het rolstoelvervoer werd gesponsord door Stichting Kruiswerk.