In oktober 2014 is de door de Vrienden geschonken volière opengebroken en zijn alle vogels meegenomen. Niet alleen voor de Vrienden, maar vooral voor de bewoners van Berkenstaete en ook Acaciastaete heel vervelend.

Gelukkig heeft het artikel in de krant heel wat losgemaakt en zijn er door verschillende personen nieuwe vogels geschonken.

De Volière is nu weer gevuld en de vogels fluiten er weer vrolijk op los.

 

Op de foto de heer vd Berk, een van de verzorgers van de volière.


Volière weer in volle glorie.

 

Het was een gezellig gesprek met de heer Jack van de Berk. Hij verzorgt de vogeltjes in de volière die indertijd als eerste actie door de Vrienden van

Berkenstaete werd aangeboden aan de bewoners.

Jack en ik komen beiden uit Nuenen en zijn ongeveer even oud. Dat gaf al direct een vertrouwd gevoel en we hebben dan ook nog heel wat verhaald over het dorp en de inwoners van toen.

Maar het moest nu toch echt over de volière gaan. Die mag zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen. De teleurstelling was dan ook groot toen enige maanden geleden de kooi werd opengebroken en alle vogels gestolen werden. Het hele dorp leefde mee en  verontwaardiging en afschuw was er alom. Jack heeft er slecht van geslapen, maar hij was positief verrast door hulp van zoveel mensen. Van alle kanten werden kanaries, zebravinken, kwartels en duifjes aangeboden. Een mannetjes diamantduif voelde zich wat eenzaam, helemaal uit Venray werd een pop gehaald, en de beestjes, ze voelden zich weer lekker. Het is nu zover dat de volière weer helemaal bevolkt is en ook enigszins beveiligd. 

Jack, die zelf ook altijd vogeltjes gehad heeft. is zeer ingenomen met zijn taak, waarbij hij in het weekend nog hulp krijgt van Hans Sanders. Met hem heeft hij zijn opvolging ook al geregeld. Hij woont in een De Brugwachter, een van de flatgebouwen aan het kanaal. Maandag-,  Donderdag-  en Vrijdagmorgen verzorgt hij de vogels onder het toeziend oog van Wim van Gerwen, een bewoner die het werk voor hem deed. Wim is zeer tevreden. Jack is een volhouder. Hij wilde in de winter graag verwarming in het drinkwater en dat schoot maar niet op. Door er maar over te blijven vragen heeft hij dat nu voor elkaar. Je kunt aan alles merken dat hij hart voor de zaak heeft en het werk met veel plezier doet. De vogeltjes zijn in goede handen bij Jack en Hans.


Piet Slegers.


(artikel uit de SAMSAM van februari 2015)