Zoals elk jaar, als de lente weer is begonnen, kunnen de bewoners van Berkenstaete weer hun wensen kenbaar maken in de wensboom van de Vrienden in het Atrium.

De vrienden willen naast het al vastgestelde programma ook zoveel mogelijk tegemoet komen aan de individuele wensen van de bewoners. Zij kunnen deze wensen aangeven op het wensenkaartje.